Mamenchisaurus - Dinomaster
Mamenchisaurus – Dinomaster
ข้อมูลไดโนเสาร์ มาเมนชิซอรัส จากไดโนมาสเตอร์
มาเมนชิซอรัส ฉายา กิ้งก่าแห่งมาเมนชี
กลุ่ม ซอโรพอด
สายพันธุ์ ดิพโพลโดซิส
ประเภท กินพืช
ยุค จูราสสิค
สูง 13 เมตร
ยาว 26 เมตร
ค้นพบที่ เอเชียตะวันออก

source
#Brachiosaurus #Dinosaurs

Check out our Dino Store

https://www.stuffmart.ca/collections/all/dinosaurs-toys#MainContent